Skip to content

SRA Sissi-Cup

Ammumme alueella SRA:ta, eli Sissi-Cuppia.

Kilpailukalenteri:

SC1 18.9.2022 Polvijärvi / Miikka Sotikov 0408678313

SC2 2.10.2022 Oronmylly / Pasi Honkanen 0468111357

SC3 5.3.2023 Piispa / Sami Saaririnne 0445361616

SUUR-SAVON RESERVILÄISPIIRIEN
SISSICUP SÄÄNNÖT 2023

YLEISTÄ
Suur-Savon Reserviupseeripiirin ja Suur-Savon Reserviläispiirin Sissi-cupin kokonaistulokset
ratkaistaan 2 – 7 osakilpailun yhteistuloksena. Kokonaiskilpailun palkinnot jaetaan kunkin
kisakauden lopussa näiden sääntöjen määräämällä tavalla.
Sissi-cup ammuntasääntöinä käytetään voimassa olevia ResUL:n SRA sääntöjä.
Mahdollisista tämän sääntökirjan mukanaan tuomista ristiriidoista kokonaiskilpailussa tulkinnan
tekee Sissicup-toimikunta.
Piirin nimeämillä Sissicup¬toimikunnan jäsenillä on turvallisuuteen liittyvissä asioissa samat
toimivaltuudet jokaisessa Sissi-cupin osakilpailussa kuin kyseisen osakilpailun johtajalla.
Tarvittaessa ResUL:n sovellettujen reserviläisammuntojen säännöissä mainittuna jurynä toimivat
läsnä olevat Sissicup¬toimikunnan jäsenet, yksi tuomarikortillinen kilpailija ja kyseisen osakilpailun johtaja joka toimii puheenjohtajana ilman äänivaltaa. Mikäli toimikunnan jäseniä ei ole paikalla riittävästi, osakilpailun johtaja määrää tuomarikortillisia kilpailijoita tarvittavan määrän, jotta juryssa on viisi jäsentä sekä puheenjohtaja.
Protestiaika on puoli tuntia rastin suorittamisesta, protestimaksua ei peritä.

OSALLISTUMISOIKEUS
-SRA-ampujilla. Kilpailunjohtajalle varataan oikeus rajata osallistujamäärää.
-Piirinmestaruuskilpailuun ilmoittautumisessa varataan piirin jäsenille yksi viikko ilmoittautumisaikaa ennen ulkopiiriläisiä
-Muissa kilpailuissa kilpailunjohtaja voi päättää ilmoittautumisjärjestyksestä

KILPAILUKAUDEN SUUNNITTELU
-Sissi-cup toimikunta laatii kilpailukalenterin.
-Kilpailukausi on kalenterivuosi (pl. 2023 sääntömuutoksista johtuen)
-Kilpailukalenteri julkaistaan Savon Vasamassa, toiminta-ampujien nettisivulla, Juvan reserviläisten nettisivuilla sekä Facebookin Sissi-Cup ryhmässä
-Kalenterista ilmenee kilpailupaikka, -aika ja yhteyshenkilö.
-Sissi¬cup toimikunta päättää kilpailumaksun suuruuden sekä palkintokassan ja sc-rahasto-osuuden ennen kauden alkua.
-Osakilpailun toimitsijoista ei tarvitse maksaa sc-rahasto-osuutta
-Sissi-cup toimikunta päättää osakilpailujen järjestäjät.

KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN
-Ilmoittautuminen tapahtuu Shoot’n Score It -palvelun kautta.
-Kilpailukutsu on julkaistava toiminta-ampujien foorumilla sekä SSI:ssä viikkoa ennen kuin ilmoittautuminen aukeaa.

OSAKILPAILUJEN JÄRJESTELYT
-Kilpailunjohtaja vastaa tarvittavista ilmoituksista viranomaisille sekä ensiavusta.
-Kilpailuohjelma julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua. Kilpailuohjelmasta käy ilmi
kisapaikka, ajo-ohje, yhteyshenkilö, käytettävät aseet, asekohtaiset minimilaukausmäärät ja
maksimi ampumamatkat sekä mahdollisesti tarvittavat erikoispatruunat.

ASELUOKAT JA SARJAT
Aseluokat:
-Vakio
-Avoin
-TST

-Sarjajako tehdään vain henkilötasolla eikä se vaikuta mitenkään joukkueiden
muodostamiseen tai pisteytykseen.
-Seniori-sarjaan voi osallistua ensimmäisen kilpailun kalenterivuoden aikana 50 vuotta täyttävä henkilö.

Viisi eri sarjaa luokittain:

-yleinen
-seniori y50
-seniori y60
-Naiset
->6.5mm

JOUKKUEIDEN MUODOSTAMINEN
-Joukkue voi muodostua eri aseluokista
-Joukkue muodostuu 1-5 kilpailijasta. Joukkue on nimettävä, kun se ilmoitetaan
ensimmäistä kertaa kauden osakilpailuun. Yksi osallistuja voi muodostaa joukkueen,
joukkueeseen jäseniä voidaan lisätä kunnes heitä on viisi. Joukkueet ovat samoja koko
kauden ja joukkueiden osallistujia voidaan muuttaa ainoastaan lääkärin lausunnolla
-Kolmen parhaan tulos lasketaan joukkuetuloksiin.
-Jos kauden jälkeen joukkueessa ei ole yhdessäkään osakilpailussa kuin yksi osallistuja tätä joukkuetta ei oteta huomioon cupin joukkuetuloksien laskennassa
-Joukkueen muodostavien ampujien tulee kuulua samaan reserviläisyhdistykseen

TULOSLASKENTA JA PISTEYTYS
Osakilpailun tuloslaskenta
-Osakilpailun tuloslaskennasta vastaa kilpailunjohtaja.
-Osakilpailujen tulokset lasketaan voimassaolevien SRA-sääntöjen hyväksymällä tavalla.
-Osakilpailun tulokset julkaistaan toiminta-ampujat.fi foorumilla ja SSI-palvelussa.

Cupin kokonaiskilpailun tuloslaskenta
-Cupin kokonaiskilpailun tuloslaskennasta vastaa ja päättää Sissicup¬toimikunta.
-Sissi¬cupissa lasketaan kunkin aseluokan henkilökohtaiset tulokset erikseen.
-Osakilpailuista saa pisteitä kilpailuprosenttien mukaisesti sadasosaprosenttien tarkkuudella, eli
kahdella desimaalilla. ts. 98,32% => 98,32 pistettä. Kauden kokonaispistesaldo lasketaan
yhteen (esimerkiksi 98,32+72,14+18,22 = 188,68)
-Eri sarjojen paremmuusjärjestys saadaan poimimalla pisteet aseluokan tuloksista.
-Joukkueiden paremmuusjärjestys saadaan laskemalla joukkueen saamat pisteet yhteen samalla menetelmällä kuin yllä esitetty osakilpailun pisteiden muodostuminen (joukkueen prosentit muutetaan pisteiksi)
-Kauden kokonaispistemäärä sekä henkilökohtaisissa- että joukkuetuloksissa saadaan siten, että lasketaan yhteen enintään neljä parasta osakilpailutulosta.

PALKINNOT JA RAHASTOT
-Kokonaiskilpailun palkintojen jaosta vastaa ja päättää Sissicup¬toimikunta.
-Palkintorahat kerätään siten, että jokaisen osakilpailun osanottajasta maksetaan toimikunnan päättämä summa
-Sissicup-rahastoon kerätään vuosittain päätettävä summa osallistumismaksusta. Rahastoa
käytetään ainoastaan Sissi-cupissa käytettäviin hankintoihin (mm. taululaitteet) tai siihen
välittömästi liittyviin muihin kustannuksiin.
-Osakilpailun järjestäjä maksaa Sissicup-toimikunnan rahastonhoitajan osoittamalle tilille
rahastoihin tarkoitetut rahat.
-Kauden aikana kertyneillä varoilla hankitaan palkinnoiksi kilpailussa käytettäviin aseisiin
sopivia patruunoita ja nämä jaetaan palkintoina seuraavasti:
-Henkilökohtaisissa tuloksissa palkitaan kolme parasta, mikäli kauden loputtua sarjassa on vähintään viisi. Jos osallistujia on alle viisi, palkitaan vain paras. Poikkeuksena >6.5mm sarja palkitaan erikseen toimikunnan päättämällä tavalla.
-Mikäli jokin sarja jää palkitsematta, palkinnot siirtyvät muihin sarjoihin
Osallistujat keräävät palkintokassaa luokkakohtaisesti osallistujien mukaan.
Palkinnot jaetaan seuraavan kaavan mukaisesti:
Joukkueille 40 % palkintokassan patruunoista. Henkilökohtaisiin palkintoihin loppu 60 %
palkintopotista.

Aseluokkien kesken palkinnot jaetaan seuraavasti osallistujamäärien mukaan:
1. 50 %
2. 30 %
3. 20 %

Joukkueet:
Joukkue 1 35 %
Joukkue 2 25 %
Joukkue 3 20 %
Joukkue 4 13 %
Joukkue 5 7 %

Henkilökohtainen osuus jaetaan seuraavasti.
Yleinen 55 %
Naiset 15 %
Seniori y50 15 %
Seniori y60 15 %

Jokainen osuus jaetaan kolmelle parhaalle sarjaan osallistuneelle ampujalle kaavalle, 1. 50 %, 2. 30 % ja 3.
20 %

Palkintojen hankinnasta kauden lopussa päättää Sissicup-toimikunta..

SM-KISAKARSINTA
SM-karsintakilpailuiksi lasketaan SM-kilpailuiden välillä olevat Sissi-cup kilpailut. Mikäli ampuja on
osallistunut edellisen vuoden SM-kilpailuihin, lasketaan myös SM-kilpailun tulos mukaan.
Tällöin vähennetään kaksi kilpailua. Näistä huonointa tulosta ei huomioida karsinnoissa. Mikäli
kilpailija ei ole osallistunut johonkin osakilpailuun, katsotaan tämä ampujan huonoimmaksi.

Toimikunta päättää SM-kilpailuiden joukkueiden muodostamisen edellä olevan säännön pohjalta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi. Sääntöjä voi muuttaa Sissicup-toimikunnan 2/3
enemmistön päätöksellä.

Mikäli heräsi kysymyksiä Sissi-Cuppia koskien, ota rohkeasti yhteytta sra.juva@gmail.com